Restauratie Domkerk Utrecht

hogel and person with clayDomkerk - the ornament - with Derck Zilverschoon at site - filling plaster mold with clay - released test piece

In samenwerking met Steenbakkerij Zilverschoon Randwijk bekijk ik of het mogelijk is een aantal keramische hogels (kantbloemen) aan de Domkerk in Utrecht te vervangen. Bij de restauratie rond 1875 werden door de architect Cuypers keramische ornamenten geplaatst aan de buitenzijde. Deze zijn nu verweerd en moeten vervangen worden. Steenbakkerij Zilverschoon, specialist in bakstenen voor restauratieprojecten vervaardigt de bakstenen en zal in samenwerking met mij de hogels vervaardigen. Ik ben zeer vereerd.

Ik heb nu een proef gemaakt. Als deze geaccepteerd wordt kunnen we de definiteve ornamenten gaan maken.

Hou deze berichten in de gaten voor verdere updates!

 

I was invited by Derck Zilverschoon of the brick yard Zilverschoon Randwijk to explore the possibility of reproducing a number of ceramic ornaments for the gothic 14th C Domkerk in Utrecht. When the church was renovated in the late 1870's by architect Cuypers he introduced a number of ceramic ornaments. These are now disintegrating and need to be replaced. Zilverschoon, a specialist in bricks for restoration projects, fabricates the needed bricks and was asked to look into the possibility to replace the ornaments as well. Derck invited me to make a test piece and find out if we can reproduce them. I'm very honored and excited!

I've made a test piece. If and when it has been accepted we can start making the final pieces.

Stay tuned for updates!


Comments (0)


Add a Comment

Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment: