'marker of life: ancient voices' has a new home at Avolare

3 images of sculpture
 
Avolare in Doorwerth is een spiksplinternieuw 'state-of-the-art' wildopvangcentrum dat op 11 september geopend wordt. Ik ben zeer vereerd dat 'marker of life' door hen aangekocht is.  www.avolare.nl

Een “marker” is een object dat ons vraagt even stil te staan en op te letten.

“marker of life: ancient voices” is de grootste in mijn serie “markers” en vraagt ons stil te staan bij de onderlinge afhankelijkheid van organische systemen die leven op aarde mogelijk maken. Van onder naar boven: oceanen, flora, fauna, mensdom, atmosfeer, zon en maan.

De vorm en afmeting verwijzen naar mannelijke en vrouwelijke aspecten van het menselijk lichaam; de monden vertellen verhalen uit het verleden, waarschuwen wellicht...

Het werk is gemaakt van gebakken klei; de segmenten zijn hol en van binnen in verschillende kleuren geglazuurd.

====

Avolare in Doorwerth is a brand-new state of the art wildlife rescue center opening on September 11. I'm very honored that the center has acquired 'marker of life'. www.avolare.nl

A 'marker' is an object that asks us to pause and pay attention.

'marker of life: ancient voices' is the largest in my series of markers; it asks us to pay attention to the interdependence of organic systems supporting life on our planet; from the bottom up: oceans, flora, fauna, humans, atmosphere, sun and moon.

The form and dimensions reference male and female aspects of the human body; the mouths tell stories about the past, warning us perhaps...

'marker' is made of stoneware, the segments are hollow and glazed in different colors on the inside.

 

Comments (0)


Add a Comment

Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment: